Akıllı Sağlık Kiosku

3AGE Health tarafından geliştirilen Revir ile 3 fazda bütüncül bir sağlık yapılanması sunulmaktadır.

1. fazda ücretsiz şekilde sunulan; yapay zeka destekli web ve mobil uygulama ile şikayet sorgulaması ve kiosk üzerinden temel sağlık parametrelerinin (tansiyon, nabız, oksijen satürasyonu, EKG, vücut sıcaklığı) ölçülmesi bulunmaktadır. Bu faz ile; kişilere şikayetlerinin aciliyet düzeyi (triyaj), hastalık tanısı ve branş önerisi (hangi doktora gitmesi gerektiği) sunulmaktadır.

2. fazda kişinin sigortası kapsamında ücretlendirmeye tabii olarak online doktor görüşmesi (tele-sağlık) yapılmaktadır. Bu faz ile kişinin şikayetine yönelik en uygun doktor ile görüşmesi ve gerekirse e-reçete ile medikal tedavi alması sağlanmaktadır.

3. faz Revir üzerinden hastane randevusu hizmetidir. Bu faz ile kişinin isteği veya 2. fazda doktorun önerisi sonrasında şikayete yönelik ileri tetkikler ve fiziki görüşmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Revir bu özellikleri ile Sağlıkta Dijital Rönesans yapmayı hedeflemektedir. Geleneksel tıp yaklaşımından farklı olarak; erken tanı, düzenli sağlık takibi, kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sunmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetini kolay ulaşılabilir kılarak ekonomik faydaya ek olarak sosyal bir etki yaratan bir sürdürülebilir sağlık ürünüdür.

Akıllı Sağlık Kiosku

 

Tele Sağlık Platformu

3AGE’in ana odak noktası, UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKA)’nın 3. konusu olan “Sağlık ve Refah” kapsamında ulaşılması zor nüfus ya da darboğaz yaşanan sağlık uygulamaları için temel sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek ve kesintisiz sağlık hizmetiyle birleştirmektir. Dünyanın dört bir yanındaki sağlık kuruluşları, pandemi öncesinde orta-düşük derecede hizmetlerini sağlarken, pandemi ve sonrasında yetersizlik göstermeye başlamıştır. Hastaların aciliyetinin sınıflandırılması olarak tanımlanan triyaj, dünya çapında uygulanan, hastane acillerinde yüksek yoğunluğa ve insan hatası nedeniyle yanlış sınıflandırmalara neden olan global bir sorundur. 

Bu kapsamda 3AGE olarak 3 başlıkta yaklaşmaktayız; AI Health, Virtual Health (Telemedicine), On Site Health (Patient-Doctor Twinning). Bu başlıklar için hazırladığımız 3 çözümümüz ise Sağlık Kioskları, Telemedicine Platformu ve AI Health Algoritmalarıdır. Hayata geçirdiğimiz projemiz ile triyaj uygulamasının manuelden otomatik vital ölçümüne geçilmesini, dijitalleştirilmiş raporlama  ve e-hastane sistemleri entegrasyonunu, doktor randevu sistemini, yerinde telehealth ile videolu görüşme beraberinde erken tanı ile tedavi ve vital bulguları yorumlamada yapay zeka algoritmaları barındıran doktor asistan sistemini hayata geçirmekteyiz.

Geleceği bizimle keşfedin

Sağlıkta “Revir” ile Dijital Rönesans..