Sağlıkta Dijital Rönesans

Sağlığa erişim temel bir insan hakkıdır.

Revir ile Dijital Dönüşüm zamanı…

Revir – Dijital Sağlık Merkezi , akıllı sağlık kiosku ile tele-sağlık ve hastane entegrasyon hizmeti sunan yapay zeka destekli web ve mobil uygulama platformudur. Revir, sağlık çözümleri ile sağlıktaki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti veren Revir ile kullanıcılar yaşamsal bulgularını sağlık kiosklarımız ile düzenli olarak ücretsiz bir şekilde takip ederken mobil uygulama ve web üzerinden erişilebilen ‘’Revir Sağlık Platformu’’ ile AI destekli semptom denetleyici (Chatbot) ve semptom öneri sistemi ile ön tanılarına ve aciliyet durumlarına ulaşabilirler. Şikayetleri doğrultusunda doktor hasta eşleştirme sistemi ile sağlanan tele-sağlık hizmetinden kiosklarımız ve dijital platformlarımız üzerinden yararlanabilirler.

Doktor/Hasta Görüşmesinde AI destekli doktor asistan sistemi ile doktora görüşme sırasında kullanabileceği hastanın genel durumu ve ön tanıları hakkında bilgiler ve anahtar kelimeler sunar. HMCI (Human Machinery Collective Intelligence) adı verilen kolektif zeka bilincine odaklanılarak geliştirilen sistem tasarımıyla insan ve makine etkileşimini öne çıkarmak hedeflenmiştir.

Revir ileri fazlarında refah uygulaması olarak da hizmet vererek, giyilebilir cihazlar ve Revir Sağlık Platformunun entegrasyonu ile kişinin sağlıklı yaşamını sürdürmesi AI tarafından verilecek öneriler ile sağlanacaktır.

Donanım ürünü Revir olarak isimlendirilmiştir. Revir Sağlık Kiosku temel sağlık parametreleri olan kan basıncı, nabız, oksijen satürasyonu, vücut sıcaklığı ve buna ek olarak vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve iki derivasyonu EKG ölçüm hizmeti sağlamaktadır.

Revir Dijital Sağlık Merkezi yazılım ve donanım hizmetlerinin entegrasyonu ile uçtan uca sağlık çözümü sunar.

Revir health kiosk
3 Aşamalı Dijital Sağlık Çözümü

Bireysel sağlık ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış hem yazılım hem de donanım ürünleri geliştiriyoruz.

3AGE Web ve Mobil Uygulamaları

HMCI (Human Machinery Collective Intelligence) ile doktor-hasta görüşmesinde hem doktora hem de hastaya görüşme sırasında NLP teknolojisi ve anlık sorulara verilen cevaplar ile tanı koyma sürecinde öneriler sunulacaktır. Yapay zekanın insan ile etkileşimi ön plandadır.

Uygulama üzerinden GPS ile en yakın kioskun konum bilgisi kişiye sunulacaktır. Harita üzerinde sağlık kioskları işaretlenip hastalara sunulacaktır.

Telesağlık Entegrasyonu

Telesağlık modülü ile doktor görüşmesi sağlanarak teşhis ve triyajın doktor tarafından kesinleştirilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda kişinin ileri tetkikler için hastaneye gelip gelmediği de değerlendirilecektir. Yapay Zeka Doktor Asistan Sistemi, doktor-hasta online muayenesi sırasında diyalogların ses ve metin olarak işlenmesi sonucu tıbbi rehberlerden doktora öneriler ve hatırlatmalar sunar.

Yerinde Tedavi

Doktor onayı ve/veya hastanın talebi doğrultusunda; sigorta şirketi, hastane grubu, bireysel/özel doktor, psikolog, diyetisyen vb. sağlık meslek mensubu ile yapay zeka destekli optimizasyona dayalı eşleştirme işlemi yapılacaktır.

96%

Doğruluk

95%

Başarı oranı

92%

Data performansı

98%

Maliyet avantajı

Referanslar