Blog2023-05-20T00:30:08+00:00

Hakkımızda


Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Müşteri odaklılık, güvenilirlik, tarafsızlık, sorumluluk, ulaşılabilirlik ve özveri prensipleri ile yola çıkan 3AGE Sağlık ve Bilişim alanlarına evrensel boyutta katkılar sunmaktadır. Temel insan haklarından olan Sağlığa ve sağlık hizmetlerine kolay erişimin ve herkesin ihtiyaç duyduğu bakımın; ihtiyaç duyduğu yerde ve zamanda, finansal zorluklarla karşılaşmadan erişebilmesi gerektiğine inanmakta ve bunu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Hedeflemiş olduğumuz şekilde ‘’Herkes için Sağlık’’ vizyonumuzdur.

Misyonumuz

3AGE, daima; toplumun kalkınmasını, insan sağlığını, mutluluğunu, muayene ve kontrol zamanlarını ertelemeden sağlıklarını kontrol altında tutmayı, sağlık hizmetlerine kolay erişimi, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Aldığı her işi zamanında, bütçesinde ve kalite değerleri içinde bitirmiştir ve bitirmeye devam edecektir.


Sosyal Etki

DEĞERLERİMİZ

3AGE olarak doğaya, insana, her türlü canlının en iyi koşullarda yaşama deneyimine önem veren ve bunun adına en verimli olmaya çabalayan bir firmayız. 3AGE ekibi olarak yaptığımız her işte ve özel olarak ilgilendiğimiz sağlık sektöründe kalite ve memnuniyet (müşteri ve çalışan) önceliğimizdir. İnovasyon, Ar-Ge yatırımları ve alanında öncü faaliyetleri hedefleyen girişimler ile atacağımız adımlarda dinamik ve global bir değer yaratmayı ilke haline getirdik. Dürüstlüğün güven ve samimiyet ile harmanlandığı ve iyi niyet zemininde kurulan vizyonumuz aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de şekillenmiştir. Bu doğrultuda 3AGE şirketi olarak belirlediğimiz her adımlarda kaynaklarımız ve yeterliliklerimizi en iyi şekilde değerlendirmek ve mükemmel için çaba sarf etmek bizleri yeni hedeflerimiz için motive etmektedir. Yapılan her işin kalite güvencesinin esas alındığı geri bildirimlere, şeffaflığa ve değişimin gücüne önem veren ve saygıyla değerlendiren bir yapıyı benimsedik.

Çalışanlarımız ve paydaşlarımız arasındaki ilişkileri;

Tüm aktörlerin yenilikçi fikirlerini ve eleştirilerini çekinmeden dile getirecekleri ve karar verme süreçlerine dahil olacakları adil bir değerlendirme ortamıyla geri bildirim kültürünün yaygınlaştırılması,

Kurum içi ve dışı iletişim süreçlerinde açık ve iki yönlü bağlantıların kurulmasına ortam sağlanması,

Çekirdek ve geniş grup çalışma ortamlarının multidisipliner teşvikiyle aktörler arasında saygı temelli farklılıkları gözeten birleştirmeler, kurum içi efektif odak grupların yaratılması ve yaygınlaşması, ilkelerine göre sürdürmekteyiz.

Go to Top