Teletıp Uygulamalarında Kalite Güvence Mekanizması

Teletıp, telekomünikasyon teknolojisi kullanılarak hastaların uzaktan teşhis ve tedavisinin sağlanmasıdır.

COVID-19 salgını sırasında sağlık hizmetleri sunmak ve aramak için aniden ilgi odağı haline gelen, oldukça yeni bir ortamdır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak, bu hizmetlerin hastaların ihtiyaçlarına uyacak şekilde nasıl optimize edilebileceğini, etkili, verimli hale getirilebileceğini ve aynı zamanda tavsiyelerin verildiği ortama bir güven duygusu aşılayabileceğini anlama ve keşfetme sürecindeyiz.

3age olarak, sağlık hizmeti sağlayıcılarının yeni bir ortama uyum sağlamak için sürekli kullanıcı desteğine ve teknolojiyle ilgili problemlerde sorunlarını gidermeye ve sağlık hizmeti önerilerini etkili bir şekilde sunmak için desteğe ihtiyaç duyacaklarına inanıyoruz.

 Sağlık hizmeti sağlayıcılarımızı desteklemek ve becerilerini standart hale getirmek için yardım hatlarımız ve teletıp platformlarımız için sıkı bir kalite güvence mekanizması sürdürüyoruz. Özellikle, yardım hatlarıyla, aşağıdakiler gibi birkaç temel alanda kapsamlı ve sürekli bir tıbbi denetim yapıyoruz:

 1. İletişim yetenekleri
 2. Sağlanan tavsiyenin/bilginin kalitesi

Klinik ekip, uygulamada kaydedilen ve kendilerine verilen ayrıntılara göre denetimi gerçekleştirmektediler. Ancak daha fazla bilgi için ilgili arka uç doktor/doktorları, ön saflardaki sağlık çalışanları veya hasta/lar ile iletişime geçebilirler.

İletişim becerileri ile odak noktamız, hastalara empatiyle yaklaşma, semptomlarını kapsamlıca anlama ve sorgulamam becerisinin önemini vurgulamaktır.

 • Giriş: Kim olduğunuzu ve adına aradığınız kuruluş, aramanın nedeni ile birlikte paylaşmak son derece önemlidir – kim olduğunuzu ve niteliğini anlamazlarsa, bir kişi/hasta için arama kafa karıştırıcı olabilir. 
 • Konuşmayı etkili kullanmak: Yavaş konuşmak ve kelimeleri iyi telaffuz etmek çok önemlidir. Mırıldanmak veya hızlı konuşmak, kişinin konsültasyonla ilgilenmemesi konusunda ters etki yapabilir bu sebeple sakin bir tonunu korumak çok önemlidir. Sorularınızı tatmin edici bir şekilde duyup duymadıklarını ve buna göre yanıt verip veremediklerini de hızlı bir şekilde değerlendirmek gerekir.
 • Dil: Dili dinleyiciye/hastaya göre ayarlamak, onların katılımını ve tepkilerini optimize etmek esastır. Sorularınızda her zaman saygılı olmak ve empatik yaklaşım sergilemek çok önemlidir.
 • Tıbbi dil kullanımını en aza indirin: Sağlık sunucuları, hastaların söz konusu morbiditenin doğasını anlayacağını varsaymaktadır. Bu her zaman doğru olmayabilir. Bu nedenle rengi, şekli, boyutu vb. açıklamak için açıklayıcı bir dil kullanın.
 • Senaryo: Yazılmış bir bilgi istemi sayfasına sahip olmak, ele alınması gereken tüm noktaların tamamlanmasını sağlamak için son derece önemlidir. Bu, konuşmanın kayması durumunda çağrının hastadan bilgi almada etkili olmasını sağlar ve dolayısıyla inceleme altındaki konuya odaklanmaya yardımcı olur.
 • İyi dinleyici olun: İletişimde, kişiye/hastaya ne söylediğine dikkat ettiğinizi gösteren tepki ve mimiklerinizle hissettirin.
 • Özetleme: Reçeteyle ilgili önemli bilgileri/talimatları tekrarlamak, verilen tavsiyenin iyi karşılanmasını ve anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olur. Gerekirse veya ilgiliyse bir takip programını not edin.

Sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanan tavsiye/bilginin kalitesini değerlendirirken odak noktamız şunları değerlendirmektir:

 • Hastalara kanıta dayalı bilgilerin sunulmasını sağlamak
 • Yerel yönetim yönergelerine dayalı güncellenmiş bilgiler sağlamak
 • Mümkün olan her yerde – önleyici, iyileştirici ve/veya tedavi planlarına ilişkin bütüncül bilgiler hastalarla paylaşmak
 • Maddi imkânları ne olursa olsun tüm hastaların uygun bakımı ve tedaviyi almasını sağlamak

Genel olarak Tıbbi denetim, aşağıdaki parametrelerin incelenmesini içerir:

 • Kayıt: Süreç, Tedaviyi Tamamlama, Ziyaretin Kapanması
 • Demografik ayrıntılar
 • Onam
 • Hasta Öyküsü: Kayıtta verilen bilgilerle uygulamada kaydedilen bilgileri karşılaştırarak bilgilerin eksiksizliğini kontrol edilmesi
 • Özgeçmiş, aile öyküsü vb. ile ilgili sorunlar
 • Hayati değerlerin ölçülmesi ve kaydedilmesi ile ilgili sorunlar: Hayati değerlerin kaydedilmesi, değerlerin doğruluğu
 • Tam değerlendirme, fizik muayene ile ilgili konular: Teşhis, tetkikler, reçete, takip, sevk
 • Geri dönüş süresi – TAT: Vakanın yüklenmesi ile verilen reçete arasındaki zaman aşımı
 • Arka uç doktorlar ve reçete alan hastalar tarafından yapılan konsültasyon arasındaki zaman atlamalı
 • Hasta sonucu
 • Teknikle ilgili sorunlar: uygulama veya kullanıcıyla ilgili sorunlar
 • Doktor hasta iletişimi
 • Sağlanan tavsiye ve bilgilerin kalitesi

Kalite güvence süreci, etkili ve verimli teledanışma sağlama kapasitelerini geliştirmek için sağlık sunucularına düzenli geri bildirim sağlamaya yönelik bir hata bulma çabasından ziyade bir gerçek bulma sürecidir. Bu da, hastalar ve telesağlık sağlayıcıları arasındaki güven oluşturma süreci üzerinde ekildir ve teletıp platformunun güvenirliğini, sağlamlığını artırır.